نسخه اندروید فروشگاهی


نرم افزار حسابداری فروشگاهی آریا در جیب شما با برنامه موبایل فروشگاهی حسابداری آریا

امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاهی آریا

نسخه اندروید

  • گزارش فاکتورها
  • صورتحساب مشتریان
  • مانده حساب مشتریان
  • کزارش چک ها
  • موجودی انبار
  • دفتر معین ( گزارش فروش ،خرید و ... )